Các bài mới
[Trở về ]
. Tháng 12/2018

. Đốn ngộ và tiệm ngộ trong Thiền tông - Trịnh Đình Hỷ
. Tâm lang thang, sự chú ý và thiền định  - Trịnh Đình Hỷ
. L'éveil subit et l'éveil graduel dans le bouddhisme Zen - Trịnh Đình Hỷ
. Vagabondage mental, attention et méditation - Trịnh Đình Hỷ
 
. Tháng 10/2018

*** Lễ tưởng niệm Hòa Thượng Thích Thiện Châu *** ( Giỗ năm thứ 20 )
. Trịnh Đình Hỷ :
- Công trình giảng dạy Phật pháp của Thầy Thiện Châu
. Nguyễn Tường Bách : 
- Nhớ Thầy Thiện Châu 
. Phạm Như Phúc : 
- Thầy Thiện Châu và Phật tử ở Đức 
. Lại Như Bằng :
- Tiểu Sử Hòa thượng Thích Thiện Châu
. Tháng 6/2016

. Vô ngã, thiền định  và khoa học thần kin -Trịnh Nguyên Phước
 
Hội thảo : Đạo Phật và Văn hóa (Trúc Lâm Thiền Viện - Villebon s/ Yvette/  ngày 5/6/2016 )___
A. Tổ chức
B. Tham luận và bản dịch (Việt-Pháp / Pháp-Việt)

1. Danièle Masset : 
- Bouddhisme et culture indienne, un mariage indissoluble - Đạo Phật và văn hóa Ấn Độ, một cuộc hôn nhân bền chặt
2. Lê Mạnh Thát : 
- Phật giáo trong bản đồ văn hóa Việt Nam - Le bouddhisme dans la carte culturelle du Viêtnam
3. Đào Hữu Dũng (Nguyễn Nam Trân): 
- Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Nhật Bản - Bouddhisme et croyance populaire japonaise
4. Stéphane Grès : 
- Bouddhisme et médecine Tibétaine - Phật giáo và y học Tây Tạng
5. Nguyễn Dư 
- Đạo Phật trong văn học dân gian Việt Nam - Le bouddhisme dans la littérature populaire viêtnamienne
6. Jean-Pierre Pascal 
- Les représentations de Quan Âm dans les images populaires du Viêtnam - Hình tượng Quan Âm trong tranh dân gian Việt Nam
7. Thái Quang Nam 
- Le site de Lumbini, lieu sacré de la naissance du Bouddha, dans le patrimoine culturel mondial de l'UNESCO  - Di tích Lâm Tì Ni được ghi danh vào chương trình Di sản Văn hóa Thế giới của UNESCO (Tóm tắt) 

 
. Tháng 2/2016

* Bàn tròn "Đạo Phật dấn thân" /Trúc Lâm Thiền Viện Villebon Sur Yvette, 10/01/2016   (Mục lục) 
1) Trịnh Đình Hỷ :  - Mở đầu: ý nghĩa của " đạo Phật dấn thân "   / [ PDF ]
2) Lại Như Bằng  : - Phong trào chấn hưng Phật giáo tại Việt Nam, tại các nước Trung Quốc và Nhật Bản  / [ PDF ]
3) Phạm Phi Long :  - Đạo Phật dấn thân theo Thiền sư Nhất Hạnh    /  [ PDF ]
4) Trịnh Đình Hỷ  :  - Một số nhân vật và tổ chức đạo Phật dấn thân (Ambedkar, Mahaghosananda, Dalai Lama, Sivaraksa, Glassman, Mạng lưới PT dấn thân)    /  [ PDF ]
 
. Tháng 7/2015

 . Colloque sur  « Le bouddhisme dans la société moderne » à l’Institut Bouddhique Trúc Lâm  le 14 Juin 2015 / Hội thảo về « Đạo Phật trong xã hội hiện đại » tại Trúc Lâm Thiền viện ngày 14/6/2015
 
. Tháng 4/2015

. Vài ý kiến về "Vô ngã" - Trịnh Nguyên Phước
 
. Tháng 11/2014

. Petit et Grand Véhicules (Hinayana et Mahayana) : quelles différences? - Trịnh Đình Hỷ
. Comprendre simplement le bouddhisme par le DHAMMAPADA  (les Versets du Bouddha)   - Trịnh Đình Hỷ
. Qu'est ce que le karma ?   - Trịnh Đình Hỷ
. Hiểu đạo Phật một cách giản dị bằng Kinh PHÁP CÚ (Dhammapada) - Trịnh Nguyên Phước, Nguyên Đạo
 
 
. Tháng 10/2014

. Contexte socio-culturel de l'apparition du Bouddhisme en Inde au VIè - Vè S. Avt JC  - Trịnh Đình Hỷ
. L'enseignement de base du  Bouddhisme: les 4 Nobles Vérités,  l'Octuple Noble Chemin - Trịnh Đình Hỷ
. L'enseignement central du Bouddhisme: La Production conditionnée et le Non-soi - Trịnh Đình Hỷ
. Lire et comprendre le Sutra du Diamant  - Trịnh Đình Hỷ
. Nghiệp là gì ? - Trịnh Nguyên Phước
 
. Tháng 07/2010

. Có không (thơ thiền) - Nguyên Si
. Ðọc và hiểu Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Ða - Trịnh Nguyên Phước
. Cái Nhìn Bát Nhã Tâm Kinh Qua Lăng Kính Thời Không - Phổ Nguyệt
 
. Tháng 05/2010

. Khoa học thần kinh (neurosciences) và đạo Phật   - Trịnh Nguyên Phước [PDF]
 
. Tháng 10/2008

Khuyên Tu Pháp Môn Niệm Phật  - Thiện Thông
 
. Tháng 03/2008

Anh Võ Đình Cường : Thử Hòa Điệu Sống trong Ánh Đạo Vàng - Trần Kiêm Đoàn
 
 
. Tháng 12/2007

. Đọc Kinh Đại Bát Niết Bàn - Trịnh Nguyên Phước
 
. Tháng 10/2007

. Chùa Tháp Vàng Schwedagon ở Miến Điện - Võ Quang Yến
. Bốn Đôi Mắt Chùa  Swayambunath ở Népal - Võ Quang Yến
. Bộ Tripitaka ở chùa Haiensa xứ Đại Hàn - Võ Quang Yến
 
. Tháng 2/2007

. L'Approche bouddhiste de la mort - Trinh Dinh Hy
 
. Tháng 1/2007

. Thiền sư Hoàng-Bá Hy-Vận - Tâm Thái
. Thiền sư Wolfgang Kopp - Tâm Thái
.Qu'est ce que la foi dans le Bouddhisme - Trinh Dinh Hy
. Sự toàn cầu hóa của tâm lý học và lô-gích Tây phương so với một số quan điểm Phật học về con người - BS Lương Cần Liêm.
. Cốt Tủy của Kinh Kim Cang - Phổ Nguyệt
. Yếu Chỉ kinh Nhất Dạ Hiền - Phổ Nguyệt
. Cốt Tủy của Kinh Lăng Nghiêm - Phổ Nguyệt
. Tinh Yếu của Kinh Sáu Xứ - Phổ Nguyệt
 
. Tháng 10/2006

. Đức tin trong đạo Phật -Trịnh Nguyên Phước
. Explanation and Analysis: The Prajna Paramita Heart Sutra Through the View of the Space-Time - Pho Nguyet
. Triều đại GUPTA, Hoàng đế Harshavardhana, vả Phật Học Viện NALANDA. - Trần Trúc Lâm
 
. Tháng 08/2006

. Lục tổ Huệ Năng , Pháp môn Vô Niệm - Tâm Thái
 
. Tháng 07/2006

. Về bài kinh Kalama - Tỳ khưu Bodhi - Bình Anson lược dịch
 
. Tháng 06/2006

Phật Giáo Nguyên Thủy Và Thuyết Nghiệp Quả - Tuệ Lạc (Nguyễn Điều)

Khẳng Định Tính : Con đường Giác Ngộ Giải thoát của Phật Giáo- Phổ Nguyệt
 
. Tháng 05/2006

Mừng Phật Đản 2006 (Tuệ Lạc )Lời cho ngày Phật Đản - Hai trời một tâm - Dưới ánh trăng Rằm Phật Đản
. Etude comparative des enseignements des Maitres Zen Thích Nhất Hạnh et Thích Thanh Từ - Trí Cang
 
. Tháng 12/2005

. Trích giảng Trung Bộ Kinh III / Phần Một : Thị Trấn Sakka ( thuộc dòng dõi họ Thích )
. Từ David Bohm Đến Kinh Lăng Nghiêm. - Nguyễn Tường Bách
. Cái Không trong lượng tử - Phạm Xuân Yêm    /   (  PDF  )
. Science et Bouddhisme : A la croisée des chemins - Trịnh Xuân Thuận
. Khoa Học và Phật Giáo: Trước Ngã Tư Đường - Trịnh Xuân Thuận - Lê Công Đa chuyển ngữ
 
. Tháng 8/2005

[*] Science et Bouddhisme : A la croisée des chemins - Trinh Xuan Thuan
 
. Tháng 6/2005

. Bước đầu hành thiền - Sarah K. Lim / Bình Anson trích dịch
. Lý thuyết và Thực tế - Thiền sư Ajahn Chah / Bình Anson dịch
. Kinh Kim Cang giảng giải - Thích Thanh Từ
. Trích giảng Trung Bộ Kinh - Phẩm liên hệ các Bà La Môn (Kinh 91 - 100) - Thích Chơn Thiện
 
. Tháng 5/2005

. Từ Cái Nhìn Về Phôi Bào Đến Những Quan Điểm Tái Sanh, Luân Hồi và Trợ Tử Theo Đạo Phật - Tâm Hà Lê Công Đa
. Đạo Phật trước  vấn đề Trợ Tử -Trịnh Nguyên Phước
 
. Tháng 4/2005

. Trí Tuệ trong Đạo Phật  - Trịnh Nguyên Phước
 
. Tháng 1/2005

. Đại Bi Tâm - Nhật Duyệt
. Quả Dự Lưu ( Trích dẫn kinh điển )  - Tỳ-khưu Thanissaro - Bình Anson biên dịch
. Chánh Ngữ - Bình Anson
 
. Tháng 11/2004

. Kinh Duy Ma Cật (kinh và luận giảng)
. Việt Nam Phật giáo Sử luận - Nguyễn Lang
. Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam Thế Kỷ XX - Tập I và II - Thích Đồng Bổn Chủ biên
. Khung cảnh lịch sử quanh bộ kinh " Milinda vấn đạo " (Milinda-Panhà) của Phật Giáo - Trần Trúc-Lâm
. Khám phá được Ông Chủ ( giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng ngày 8/10/2004 ) - HT Thích Thanh Từ
 
. Tháng 10/2004

Vài câu vấn đáp về  hành Thiền - Tỳ khưu Dhammika / Bình Anson lược dịch
Trích giảng Trung Bộ Kinh II / Phần Bốn : Phẩm kinh liên hệ các vị vua và hoàng tộc (81-90)- Hòa Thượng Thích Chơn Thiện
Vài chú giải về Thiền đốn ngộ - Nguyên Giác Phan Tấn Hải
Ni Giới Phật Giáo Hàn Quốc - Thích Nữ Giới Hương
Nữ Giới và Giới luật Phật Giáo - Thích Nữ Giới Hương
Sơ lược về Lý Duyên Khởi - Bình Anson
Thiền hoạt động - Thích Phụng Sơn
 
. Tháng 9/2004
. Khéo Vấn, Khéo Đáp (Các câu hỏi thông thường về Ðạo Phật) - Tỳ khưu Shravasti Dhammika - Phạm Kim Khánh & Bình Anson dịch
 

. Tháng 8/2004

. Trích giảng kinh Lăng Ca - Lệ Thần Trần Trọng Kim
 
 
. Tháng 7/2004

. Trích giảng Trung Bộ Kinh II / Phần Ba - Phẩm Các Du Sĩ Ngoại Đạo (Kinh 71 - 80 )
. Bồ Tát - Thích Chơn Thiện
. Chơn Hiền Thanh : Lan, Đạo và Đời
. Niết Bàn ở đâu ,  Làm sao đến - Tuyết Mai
. Tản mạn về chuyện tu học - Tôn Thất Chiêu
. Ai là người không nói láo - Tâm Phát Nguyễn Quang Lạc
 
. Tháng 5/2004

. Tánh Không - Thích Chơn Thiện
 
. Tháng 4/2004

Diễn đàn Người Cư Sĩ
. Giới thiệu Ðại Cương Kinh A Di Đà - Thích Chơn Thiện
 
. Tháng 3/2004

[*]La recherche du "Je" -  Thich Tri Siêu Traduit du vietnamien par Huynh Thi Thien et Corinne Segers
 
. Tháng 2/2004

. Le Droit des hommes: auto-autorisation ou fondement d’une éthique? - Dr Luong Can Liem

Trích giảng Trung Bộ Kinh II / Phần Hai - Phẩm Các Tỷ Kheo

. Kinh Giáo Giới La-Hầu-La ( Kinh số 61) HT Thích Chơn Thiện
. Kinh Lớn Giáo Giới La-Hầu-La (Kinh số 62). HT Thích Chơn Thiện
. Kinh Nhỏ Malunkyaputta (Kinh số 63). HT Thích Chơn Thiện
. Kinh Lớn Màlunkyàputta (Kinh số 64). HT Thích Chơn Thiện
. Kinh Bhaddàli (Kinh số 65). HT Thích Chơn Thiện
. Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy (Kinh số 66). HT Thích Chơn Thiện
. Kinh Càtumà (Kinh số 67). HT Thích Chơn Thiện
. Kinh Nalakapàna (Kinh số 68). HT Thích Chơn Thiện
. Kinh Gulissàni (Kinh số 69). HT Thích Chơn Thiện
. Kinh Kitagiri (Kinh số 70). HT Thích Chơn Thiện
. Tháng 1/2004

. Bàn Về Tư Tưởng Phật Học trong Tiểu Thuyết Võ Hiệp Kim Dung - Thích Chơn Thiện
. Nhân vật Tôn Ngộ Không qua cái nhìn của Nhà Phật học  - Thích Chơn Thiện
. Bồ Tát Địa Tạng, Vị Bồ Tát Bảo vệ trẻ em trong Truyền Thống PG Nhật Bản - Tâm Hà Lê Công Đa
. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ - Tâm Hà Lê Công Đa
. Tìm hiểu Trung Bộ Kinh III (kinh số 101-152) -  HT Thích Chơn Thiện
. Dòng người bất tận - Nguyễn Tường Bách
 
. Tháng 12/2003

. Sư Cô Trí Hải không còn nữa - Nguyễn Tường Bách
. Phật Học Khái Luận -- Thích Chơn Thiện
. Từ Avalokitesvara đến Quán Thế Âm Bồ Tát - GS Chun-Fang Yu / Tâm Hà Lê Công Đa chuyển ngữ
 
. Tháng 11/2003

[*] Nguyễn Du - Thích Chơn Thiện

Trích giảng Trung Bộ Kinh

[*] Tìm hiểu Trung Bộ Kinh II (kinh số 51-100). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh  Kandaraka ( Kinh số 51) HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Bát Thành (Kinh số 52). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Hữu Học (Kinh số 53). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Potaliya (Kinh số 54). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh  Jìvaka (Kinh số 55). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Upàli (Kinh số 56). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh  Hạnh Con Chó (Kinh số 57). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Abhaya (Kinh số 58). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Nhiều Cảm Thọ (Kinh số 59). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Không Gì Chuyển Hướng (Kinh số 60). HT Thích Chơn Thiện
. Tháng 9/2003

Trích giảng Trung Bộ Kinh

[*] Kinh Sàleyyaka(Kinh số 41). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Sàleyyaka (Kinh số 41). Nguyên Bình
[*] Kinh Verañjaka (Kinh số 42). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Dài : Phương Quảng (Kinh số 43). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Ngắn: Phương Quảng (Kinh số 44). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Ngắn: Pháp Hành (Kinh số 45). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Dài : Pháp Hành (Kinh số 46). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Tư Sát (Kinh số 47). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Kosambì  (Kinh số 48). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh (Kinh số 49). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Hàng Ma (Kinh số 50). HT Thích Chơn Thiện
. Tháng 8/2003

[*] Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca (Truyện Thơ) - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
[*] Truyện Cổ Phật Giáo I (Truyện Thơ) - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
[*] Truyện Cổ Phật Giáo II (Truyện Thơ) - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
[*] Nhất Nguyên Luận & Thể Cách Tri Nhận Thực Tại - Phổ Nguyệt
 
. Tháng 6/2003

[*] Quelle Voie Bouddhiste ? Thich Tri Siêu Traduit du vietnamien par Corinne Segers

Trích giảng Trung Bộ Kinh

[*]Kinh Ngắn : Rừng Sừng Bò (Kinh số 31). HT Thích Chơn Thiện
[*]Kinh Dài : Rừng Sừng Bò (Kinh số 32). HT Thích Chơn Thiện
[*]Kinh Dài : Người Chăn Bò (Kinh số 33). HT Thích Chơn Thiện
[*]Kinh Ngắn : Người Chăn Bò (Kinh số 34). HT Thích Chơn Thiện
[*]Kinh Ngắn : Saccaka  (Kinh số 35). HT Thích Chơn Thiện
[*]Kinh Dài : Saccaka  (Kinh số 36). HT Thích Chơn Thiện
[*]Kinh Ngắn : Ðoạn Tận Ái (Kinh số 37). HT Thích Chơn Thiện
[*]Kinh Dài : Ðoạn Tận Ái  (Kinh số 38). HT Thích Chơn Thiện
[*]Kinh Dài : Xóm Ngựa (Kinh số 39). HT Thích Chơn Thiện
[*]Kinh Ngắn : Xóm Ngựa (Kinh số 40). HT Thích Chơn Thiện
. Tháng 5/2003

[*] Về Thiền học Khởi nguyên của Phật Giáo Việt Nam- HT Thích Chơn Thiện
[*] Huyền Quang ( Đệ tam tổ Trúc Lâm ) ( 1254 - 1334 ) - HT Thích Chơn Thiện

Trích giảng Trung Bộ Kinh

[*] Kinh Ví Dụ Cái Cưa (Kinh số 21). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Ví Dụ Con Rắn (Kinh số 22). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Ví Dụ Con Rắn (Kinh số 22). HT Thích Minh Châu
[*] Kinh Gò Mối (Kinh số 23). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Trạm Xe (Kinh số 24). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Bẫy Mồi (Kinh số 25). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Thánh Cầu (Kinh số 26). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Ngắn : Dấu Chân Voi (Kinh số 27). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Dài : Dấu Chân Voi (Kinh số 28). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Dài : Ví Dụ Lõi Cây (Kinh số 29). HT Thích Chơn Thiện
[*] Kinh Ngắn : Ví Dụ Lõi Cây (Kinh số 30). HT Thích Chơn Thiện
. Tháng 4/2003

[*] Tìm hiểu Trung Bộ Kinh - nhiều tác giả
[*] Phật Giáo Triều Lý - HT Thích Chơn Thiện
[*] Trần Thái Tông - HT Thích Chơn Thiện
[*] Tuệ Trung Thượng Sĩ - HT Thích Chơn Thiện
[*] Le Vajrayana - Corinne Segers
 
. Tháng 3/2003

[*] Trần Nhân Tông :Sở đắc giải thoát & Tư tưởng Phật Học - HT Thích Chơn Thiện
[*] Tinh yếu của Thiền - Nguyễn Tối Thiện
[* ] Tu để làm gì ? - Tuyết Mai
 
. Tháng 1/2003

[*] Thực tại và Chí đạo - Phổ Nguyệt
[*] La transmission du bouddhisme en Occident: une nouvelle " Mise en Mouvement de la Roue du Dharma " ? Trinh Nguyen Phuoc Traduction Corinne Segers
 
. Tháng 12/2002

 [*] La condition de la femme d’après les écrits bouddhistes - Nguyên Phuc Buu Tâp traduit du vietnamien par Corinne Segers
 
. Tháng 11/2002

[*] Đại Thủ Ấn (Mahamudra) Ouang Tchuk Dorjé /Thích Trí Siêu dịch
[*] Giới thiệu sơ bộ về cuộc khám  khám phá thủ bản cổ kinh Kharosthi và Phật Giáo Càn Đà La - Tâm Hà Lê Công Đa
[*] Tư liệu còn lưu truyền của Điều Ngự Giác Hoàng (Trần Nhân Tông) - Thiền sư Thích Thanh Từ dịch nguyên ngữ
 
. Tháng 10/2002

[* ] Phật Giáo Tại Mông Cổ -Thích Nguyên Tạng
[* ] Hiểu biết về Tánh Không - Geshe Kelsang Gyatso/  Thích Nữ Trí Hải dịch
 
. Tháng 9/2002

[*] Thắng Pháp Tập Yếu luận - Thích Minh Châu
[*] Giáo lý Phật giáo về sự Tái Sanh - Ðại Ðức Narada Maha Thera - Bác sĩ Nguyễn Trạch Thiện dịch
[* ] Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời - Thích Nhất Hạnh
[* ] Ðạo Phật ngày nay - Thích Nhất Hạnh
[* ] Ðạo Phật vàTuổi trẻ - Thích Thanh Từ
[* ] Quan niệm của Đạo Phật về chủ nghĩa bình đẳng -L.P.N.Perera-Thích nữ Hằng Liên dịch
[* ] Phật giáo và môi trường - Thích Thiện Hữu
 
. Tháng 7/2002

Vi Diệu Pháp

[*] Vi Diệu Pháp - Bộ Vị Trí (Patthana), tập 4 - Dịch giả: Ðại Trưởng Lão Tịnh Sự - Santakicca Mahā Thera
[*] Tâm Lý và Triết học Phật giáo áp dụng trong đời sống hàng ngày -  Nina Van Gorkom / Đ.Đ. Thiện Minh dịch
[*] Vi Diệu Pháp Toát Yếu  - Nārada Mahā Thera - Phạm Kim Khánh dịch

Luật

[*] Căn Bản Thuyết Nhất Thế Hữu Bộ Tỳ Nại Da - Hán dịch : Nghĩa Tịnh, Việt dịch : T K Tâm Hạnh
[*]Tỳ Nại Da Tạp sự - Mùla-Sarvàstivàda Vinaya Ksudraka Vastu -(Cuộc đời đức Phật và các đệ tử) Hán dịch : Nghĩa Tịnh, Việt dịch : T K Tâm Hạnh
[*] Chú Giải Luật Thiện Kiến  Samantapàsàdikà Nàma Vinayatthakathà  - Hán dịch: Tăng-già-bạt-đà-la (Sanghabhadra) , Việt dịch: Tỳ kheo Tâm-Hạnh (Caràna-citto Bhikkhu)
[*] Tứ Thanh Tịnh Giới và Phận sự của bậc xuất gia Bhikkhu Nàga Thera Tỳ khưu Bửu Chơn
[*] Tứ Thanh Tịnh Giới (Catupàrisuddhisìla)Vansarakkhita Bhikkhu Tỳ Khưu Hộ Tông
[*] Luật Xuất Gia tóm tắt (Pabbajita Vinaya Sankhepa)Vansarakkhita Bhikkhu Tỳ Khưu Hộ Tông
[*] Luật Nghi Tổng Quát (Vinaya Sankhepa)Bodhisila Bhikkhu Tỳ Khưu Hộ Tông
 
. Tháng 6/2002

[* ] Từ Vitamin B12 và Vấn đề Ăn chay .. đến giá trị dinh dưỡng của Tương, Chao.. Xì dầu - DS Trần Việt Hưng , BS Trần Quang Tuấn Anh BS (Pharm), MPH, ND
[*] Tưởng nhớ Ôn Từ  Đàm:Đường đi không gió lòng sao lạnh ! - T.N.Trí Hải
[*] Hòa Thượng Thích Trí Quang : Tiểu truyện tự ghi
[*] Kỷ Niệm  Lễ Phật Đản tại Cố Đô Huế (trích "Phật nạn thi tuyển" - 1963)
[* ] Ni Giới Ðài Loan vận động hủy bỏ "Bát Kỉnh Pháp" - Thích Giải Hiền
[* ] "Bát Kỉnh Pháp", Tầm quan trọng và những vấn đề -Ven. Maha Narin Sea Liu và Chatsumarn Kabilsingh Thích Nữ Liên Hiếu dịch
 
. Tháng 1/2002

[*] Tìm hiểu Trung Luận - Nhận Thức Luận Phật Giáo- Hồng Dương
[*] Triết học Thế Thân -  của Lê Mạnh Thát - Tóm tắt nội dung tác phẩm : Tuệ Hạnh
[* ]Sinh sản vô tính và Đạo Phật - Nguyễn Tường Bách
[*] Vô Ngã - Thích Trí  Siêu (Pháp)
[*] Ôi Thân Yêu Bóng Chùa Từ Đàm -Hoàng Nguyên Nhuận
[*] Lửa Từ Bi - Vũ Hoàng Chương
[* ]Phật Đài Dhammakaya ,Một kỳ quan của Phật giáo thế giới trong thời hiện đại - Thích Nguyên Tạng
. Tháng 11-12/2001
[*] Xin cứu độ Mẹ Đất -Thích Trí Siêu (France, 1993)
[* ] 50,000 Người cải đạo theo Phật Giáo - Manpreet Singh-Thích Nhật Từ dịch
[* ] Thanh Tịnh Đạo  (The Path of Purification - Visuddhimagga ) - Luận sư Phật Âm (Bhadantacariya Buddhaghosa )
. Tháng 10/2001

[* ] Đạo gì ? - Thích Trí Siêu (Pháp)
[* ] Lễ phật đản 1963 tại huế   - Bác Sĩ  Erich Wulff - Minh Nguyện Dịch
[*] Tuyệt thực năm 63 tại chùa Từ Đàm   - Bác Sĩ  Erich Wulff - Minh Nguyện Dịch
[*] Phù Đổng 63   - Hoàng Nguyên Nhuận
 
. Tháng 9/2001

[*] Bố thí Ba-la-mật - Thích Trí  Siêu (Pháp)
[*] Định Nghiệp trong Phật Giáo- HT Thích Thiện Siêu
[* ]Đạo Phật trước những vấn đề sinh đạo đức (bioéthique) -Trịnh Nguyên Phước
[*] Việt hóa Nghi lễ,đường còn xa vời vợi- Lại Như Bằng
 
. Tháng 1-8/2001

Giới thiệu kinh điển

[*] Kinh Ba tĩnh lặng- Thích Thiện Châu
[*] Kinh Bại vong- Thích Thiện Châu
[*] Kinh Bốn Niệm Xứ - Thích Thiện Châu
[*] Những Con Thiêu Thân - Thích Thiện Châu
[*] Kinh Giết Giận- Thích Thiện Châu
[*] Kinh Phạm Hạnh - Thích Thiện Châu
[*] Kinh Tham Sân Si - Thích Thiện Châu

Lịch Sử Phật Giáo

[*] Tăng-Già Thời Đức Phật - Tổng Luận - Thích Chơn Thiện
[*]Khái Luận Tư Tưởng Phật Học Nguyên Thủy (530 TCN - 370 TCN) - Lữ Trưng/ Thích Hạnh Bình dịch Việt
[*] Vài ý kiến góp phần tổng kết Phật Giáo đời Trần - Minh Chi
[*] Lý Thường Kiệt và trận đại thắng ở Như Nguyệt - Nguyễn Khắc Thuần
[*] Phật Giáo tại Hồng Kông-Thích Nguyên Tạng

Phật giáo và Thời đại

[*] Đạo Đức Học của Giải Thoát - Trần Tuấn Mẫn
[*] Hạn chế sanh đẻ,các tôn giáo và khoa học ở Pháp -Nguyên Minh Lê Hữu Phương
[*] Một cái nhìn khác cho vấn đề phát triển Phật giáo Việt Nam - Phan Tấn Hùng
[*] Tăng Già Trong Thế Kỷ thứ 21 -Ven. Ching Hisn / Thích Nguyên Tạng dịch
[*] Thư gửi Bạn Nữ Phật Tử - Nguyên Khánh

 Pháp luận

[*] Mạn đàm về sự sợ hãi trong tôn giáo - Tâm Hiền T.T.C

[*] Phật Học Với Các Môn Học Khác -Thạc Đức
[*] Hý luận về Không - Hồng Dương
[*] Cái còn lại trong tánh Không - Hồng Dương

[*] Vô Ngã - Thích Trí  Siêu (Pháp)
[*] Nghiệp (Kamma) -Ni sư Ayya Khema
[*] Tâm Lý và Triết học Phật giáo áp dụng trong đời sống hàng ngày -  Nina Van Gorkom / Đ.Đ. Thiện Minh dịch
[*] Tâm Lý Học Phật Giáo - Thích Viên Giác

[*] TiếnTrình GiảiThoát của Đức Phật khi thành Đạo-HT Thích Minh Châu
[*] Tìm hiểu vấn đề Niết Bàn của Phật Giáo -Lê Ngọc Cương - NCS Đại Học KHXH & NV
[*] Bản chất và Con Đường Giác Ngộ trong Đạo Phật - Thích Nữ Huệ Liên
[*] Đức Phật, con người của mọi thời đại -Thích Thiện Bảo

[*] Về pháp quán niệm hơi thở -  Pháp sư Tăng-già-bạt-đà-la / Tỳ Kheo Tâm Hạnh dịch Việt

[*] Lục Tặc và Lục Thông - H.T Thích Thanh Từ
[*] Tam Quy, Ngũ Giới - Thích Thanh Từ

Chùa Chiền -Nghi lễ

[*] Tết Nguyên đán và Phật lịch liên hệ thế nào ? - Nguyễn Phúc Bửu Tập
[*] Chùa Phật Xưa Và Nay - KTS Nguyễn Hữu Thái

Thiền

[*] Chín yếu tố phát triển Thiền Quán - Thiền sư Kundalàbhivamsa/ Dịch: Tỳ kheo Thiện Minh
[*] Thiền Tứ Niệm Xứ - Thích Trí Siêu (Pháp)
[*] Những Bài Giảng Tóm Tắt Của Khóa Thiền Minh Sát Mười Ngày cuả Thiền sư Goenka Thích Minh Diệu dịch
 

Thơ Văn

[*] Tâm Xuân  - Hạnh Chiếu
[*] Rằm tháng Giêng - GS Hoàng Như Mai
[*] Cho đời khuôn mặt tươi cười - Shundo Aoyama / Diệu Tịnh dịch
[*] Vườn Xuân  - Hằng Tâm
[*]Thông Bạch về Tập Sách Cư Trần Lạc Đạo ( Tập 3) - Cư sĩ Chính Trực

Từ ngữ Phật Học

[*] Phụ Lục Ngoại Ngữ quyển Từ Điển Phật Học - Ban biên tập & phiên dịch  Đạo Uyển
 
. Năm 2000

Lịch Sử Phật Giáo

[*] Lịch sử kết tập kinh luật - Thích Phước Sơn
[*] Lý do phân phái và tình hình phân phái trong đạo Phật -  Minh Chi
[*] Bàn về chủ thuyết các bộ phái - Minh Chi
[*] Sơ lược lịch sử Phật giáo Ấn Độ sau thời Đức Phật - Thích Tâm Hải
[*] Đạo Phật Nguyên Thủy và Đạo Phật Đại Thừa - HT W. Rahula /T.Thiện Minh dịch
[*] Đại cương lịch sử Phật giáo Trung Quốc - Thích Tâm Khanh
[*] Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển các tông phái PG T Q -Thích Tâm Khanh
[*] Phật giáo Trung Hoa - Thích Nguyên Tạng
[*] Phật Giáo tại Mã Lai-Thích Nguyên Tạng
[*] Tổng quan về Lịch Sử Phật giáo Việt Nam - Nguyễn Đức Sơn
[*] Quan niệm về Đức Phật trong Lịch Sử Phật Giáo VN -Nguyễn Đức Sơn
[*] Dấu ấn Phật giáo trong nền văn hóa mộ táng cổ ở V N - Đỗ Đình Truật
[*]Năm 1950 : PGVN tham dự Hội Nghị Thế Giới Phật Giáo tại  ColomBo
[*] Những đạo giáo (sectes religieuses) ở Nam Bộ - Phan Lạc Tuyên
[*] Về một lối suy diễn tùy tiện xuyên tạc lịch sử(về Sư Vạn hạnh và Lý Công Uẩn) -Nguyễn Đức Sơn
[*] Về một nhận xét sai lầm của Nguyễn Duy Hinh trong "Tư tưởng Phật Giáo VN"- Nguyễn Đức Sơn
 

  Gia Đình Phật Tử
[*]Nguồn gốc Gia Đình Phật Tử - Phúc Trung
[*]Những ngày đầu của Gia Đình Phật Hóa Phổ - Lê Lừng
[*]Bán con vào chùa - Nhuận Pháp
[*]Ai là tác giả  Huy hiệu Hoa Sen và bài ca Dây Thân Ái? -  Tâm Hảo Hồ Phùng
[*]Trại Huấn luyện HuynhTrưởng GĐPTVN  đầu tiên-1951 (Huế)
[*]Tiến trình hình thành GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm - Phúc Trung
[*]Khởi thảo : Lược sử GĐPT Việt Nam - Phúc Trung
[*]Một thoáng hương xưa - Phúc Trung
[*] Sống mãi một Bài Ca (Về tác giả bài hát "Phật Giáo Việt Nam") - Lê Việt Nhân
[*] Khởi nguyên của Phong trào Thanh niên Phật tử - Nguyễn Lang
[*] Đà Lạt sương mờ(hồi ký về Gia Đình Phật Tử) - Phúc Trung
[*]Đôi điều về Gia Đình Phật Tử Việt Nam - Thích Thiện Bảo
[*]GĐPT: Một sinh hoạt ích lợi cho đạo, thiết thực cho đời - Thích Thiện Bảo 

Giới thiệu kinh điển

[*] Trường Bộ Kinh
[*] Trung Bộ Kinh
[*]Tăng Chi Bộ Kinh
[*] Kinh Bát Đại Nhân Giác - Thích Viên Giác dịch và giảng
[*] Bàn về bốn bộ A-hàm  -   Lương Khải Siêu Gs. Định Huệ dịch
[*] Mục lục kinh tương đương giữa Trường Bộ và Trường A-hàm
[*] Khái quát về nguồn gốc kinh A-hàm -  Thích Nguyên Hiền
[*] Khái quát lịch sử truyền bá kinh điển và những đặc điểm của Kinh tạng Nikàya - Thích Viên Giác

[*] Kinh Đạo Lý- Thích Thiện Châu
[*] Kinh Giác Ngộ- Thích Thiện Châu
[*] Kinh Năm căn - Thích Thiện Châu
[*]Kinh Dhammadinna - Thích Thiện Châu
[*] Kinh Thủy tịnh hành - Sangârava - Thích Thiện Châu
[*]Kinh Khéo nói- Thích Thiện Châu
[*]Kinh Phá hủy ác thú - Thích Thiện Châu
[*] Kinh Yêu mình thì đừng hại người - Thích Thiện Châu

[*] Tự tứ thời Đức Phật tại thế - Đào Nguyên
[*] Đại Cương Kinh Pháp Hoa - Thích Thiện Siêu
[*] Kinh Bát Đại Nhân Giác - Thích Nhất Hạnh - Thích Thanh Từ
[*] Kinh Jìvaka Komàrabhacca (về bổn phận người cư sĩ) - Tăng Chi VIII.26
[*] Tam Tạng Kinh Điển - Bình Anson
[*] Tam Tạng Kinh Điển Nguyên Thủy - Bình Anson
[*] Thuyết pháp và Ca hát -Tăng Chi V.209
[*] Những điều không tưởng -Tăng Chi IV.77
[*] Tu Pháp và Tu Thiền-Tăng Chi IV.46
 

[*]Buddhist Dictionary (Manual of Buddhist Terms and Doctrines)
      by NYANATILOKA MAHATHERA

Pháp luận

[*] Nền Tảng Phật Triết Trong Luận Tạng Pali - Hoàng Hà Thanh
[*] Duy thức trong Thắng Pháp Tạng  - Bình Anson
[*] Lộ trình tu chứng trong A-tỳ-đạt-ma  - Thích Hạnh Bình
[*] Tịnh Độ nhân gian - HT Thích Thiện Châu
[*] Giới thiệu Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) - HT Narada
[*] Quan niệm về Đức Phật theo Kinh Pháp Hoa - HT Thích Trí Quảng
[*] Bồ Đề Tâm - HT Thích Trí Quảng
[*] Bồ Tát Đạo - HT Thích Trí Quảng
[*] Pháp Phương Tiện - HT Thích Trí Quảng
[*] Có hay không có linh hồn trong Phật giáo - Minh Chi
[*] Lý tưởng của Bồ-Tát hay Bồ-Tát Đạo - Hòa Thượng Narada
[*] Đức Phật và vấn đề Thần Linh Tạo Hóa - H.T. Narada
[*] Đại cương về "Thắng pháp tập yếu luận" -Thích Tâm Thiện

Chùa Chiền -Nghi lễ

[*] Chùa Hương (Hương Sơn - Hà Tây) - Võ Văn Tường / Huỳnh Như Phương
[*] Chùa Kim Liên   - Nguyễn Dư
[*] Lược Khảo về Sự Tích và Ý Nghĩa Lễ Vu Lan - Nguyễn Phúc Bửu Tập
[*] Chùa Một Cột  - Nguyễn Bá Lăng
[*] Chùa Đậu   - Nguyễn Bá Lăng
[*] Đi tìm dấu tích chùa Quan Thượng - Nguyễn Thị Chân Quỳnh
[*] Nhập Hạ An cư  ( Nguyên Thủy )

Giáo lý cơ bản

[*] Nhẹ gánh lo âu  - HT Sri Dhammananda (Phạm Kim Khánh dịch Việt)
[*] Mười Hai Nhân Duyên - Thích Tâm Hải
[*] Mười Điều Thiện - Phúc Trung
[*] Nhận thức thế nào là Tam Bảo - Thích Thiện Bảo
[*] Bảy phương pháp đi đến Giác Ngộ (Thất giác chi) -Thích Thiện Bảo
[*] Nhân Quả -Khải Thiên
[*] Luân Hồi -Thích Tâm Thiện
[*] Giáo lý về Nghiệp -Thích Tâm Thiện
[*] Người Phật tử với tam quy& ngũ giới - Thích Thiện Bảo
[*]Đức Phật con người của mọi thời đại -Thích Thiện Bảo
[*] CưTrần Lạc Đạo (Sách) -Cư sĩ Chính Trực

Phật giáo và Thời đại

[*] Phật Giáo trong đời sống hiện đại - HT Weragoda Sarada (Thích Nguyên Tạng dịch)
[*] Một số nhận định về việc giáo dục và đào tạo Tăng Ni -Trần Tuấn Mẫn
[*] Nghĩ về hệ thống Giáo dục Phật Giáo Việt Nam -Thích Nhật Từ
[*] Vài suy nghĩ về thiết chế Phật giáo Việt Nam -Thích Nhật Từ
[*] SAKYADHITA - Hội Phụ nữ Phật Giáo Thế Giới  - Lệ Tâm
[*] Báo chí Phật giáo: Vấn đề hội nhập & phát triển - Thích Thiện Bảo
[*] Vài ý kiến về mạng lưới hoàn cầu và hướng phát triển ĐPVN - Nguyên Đạo - Nguyên Phước
[*]Đông và Tây, và ta -Bùi Mộng Hùng
[*] Vai trò của hàng Cư Sĩ Phật Tử  - Tống Hồ Cầm
[*] Vai trò, nhiệm vụ của vị trụ trì trong thế kỷ 21 - Thích Thiện Bảo
[*] Gặp gỡ giữa khoa học và Phật giáo -Phan Tấn Hùng
[*] Sự truyền bá đạo Phật tại Tây phương : một cuộc Chuyển Pháp Luân mới ? Trịnh Nguyên Phước
[*] Tinh Thần đạo Phật và Kinh Tế -Bùi Mộng Hùng
[*] Bài học từ Cơn lụt miền trung -Tôn Thất Chiểu
[*] Ăn mặn ăn chay - Cư Sĩ Chính Trực

Phong tục-Tranh Dân Gian

[*] Bảy đức Phật trong thế giới ta bà -  Nguyễn Dư
[*] Thằng Cuội, thằng Bờm, thằng Mõ- Nguyễn Dư
[*] Thằng Bù nhìn, thằng Phỗng   - Nguyễn Dư
[*] Phong tục về sinh đẻ  - Nguyễn Dư

Thiền

[*]Phương Pháp Tọa Thiền (Bước đầu học Phật) - Hòa thượng Thích Thanh Từ
[*] Tranh chăn trâu -Thích Thanh Từ  dịch và giảng
[*] Đường lồi tu Thiền qua sự giảng dạy của Thiền sư Thích Thanh từ
[*]Hành thiền -Thích Minh Châu
[*] Quán Niệm Hơi Thở (Anapana Sati) - Bình Anson
[*] Ba bài pháp về Thiền Quán - Thiền sư Mahasi Sayadaw
[*] Thiền Minh Sát:Đường đến Niết Bàn -Phra Raja Siddhimuni Mahathera (TrươngVăn Huấn dịch)
[*] Những bài tập căn bản trong Thiền Minh Sát Tuệ-T S Saddhammaransi / ĐoànNgọc Bạch-Yến dịch
[*] Căn bản Pháp Hành Thiền - TS Panyapatipo/ Phạm Kim Khánh dịch
[*] Thiền Công Án - Thích Chơn Thiện
[*] Nhận Thức Cơ Bản Về Con Đường Thiền Định Của Phật Giáo - Thích Chơn Thiện
[*] Hướng Dẫn Thiền Sinh Trình Pháp - Upandita Sayadaw-Dịch Giả: Trần Minh Tài & Lưu Bình
[*] Vấn Đáp về Thiền Minh Sát - Tỳ kheo Khánh Hỷ & Lưu Bình  chuyển dịch
[*] Thực Tập Thiền Quán - Mahasi Sayadaw  - Dịch Giả: Trần Minh Tài
[*] Học im lặng ( Một câu chuyện Thiền) -Lời bình của Tung Sơn

Thơ Văn

[*] Đi Con đường khác - Võ Hồng
[*] Lửa Từ Bi  - Vũ Hoàng Chương (thơ)
[*] Tình Sông Nghĩa Biển  -Trụ Vũ (thơ)
[*] Mục liên bản hạnh - Hoàng Xuân Hãn phiên âm từ bản nôm, hiệu-đính và chú-thích
[*]Chuyện Phật-đản trong văn nôm xưa - Hoàng Xuân Hãn phiên âm từ bản nôm
[*] Mái chùa xưa - Võ Hồng
[*] Thơ thiền Lý-Trần hay đường về cõi Phật qua thơ văn xưa - Quách Thanh Tâm
[*] Người Trung Quốc xấu xí  ( Bá Dương ) -  Nguyễn Hồi Thủ dịch
[*] Chuyện cỏ cây  - Nguyên Khánh
[*] Nước Giếng Trong - Cao Huy Thuần
[*] Cỏ non xanh tận chân trời - Cao Huy Thuần

Điểm Sách

[*] Đức Phật Lịch sử - HT Thích Thiện Châu giới thiệu
[*] Từ điển Phật học - Chân Nguyên & Nguyễn Tường Bách
[*] Thông Bạch về Tập Sách Cư Trần Lạc Đạo (Tập 2) - Cư sĩ Chính Trực

Từ ngữ Phật Học

[*] Từ ngữ Phật Học

Articles en Français

[*] Les origines de la pensée bouddhique - André Bareau

Bouddhisme en occident (Extr. "Lumière et Vie", No 193)_________________________
[*] Le zen et la culture occidentale - Taiten Guareschi
[*] Maître Eckhart et le bouddhisme "lorsque saint paul ne vit rien, il vit dieu " - Etienne Cornélis
[*] Cheminement du christianisme au bouddhisme - Jean Vailhen
[*] Dialogue et théologie - dom Pierre Massein
Colloque : Parole et Silence (Karma Ling-1984)__________________________________
[*] Le silence : De la psychanalyse à la méditation - Dr J-P Schnetzer
[*] Table ronde (Parole et Silence)
[*] Le Silence- Dom Mayeul De Dreuille
[Trở về ]


[Trở về ]