Người Cư Sĩ          [ Trở Về         [Trang Chủ]

Kỷ Niệm
Lễ Phật Đản tại Cố Đô Huế
(trích "Phật nạn thi tuyển" , Sài Gòn 12-12-63)
Thích Nguyên Quang sưu tập
Đạo Phật là Đạo Tổ tiên,
Con dân đất Việt lưu truyền ngày xưa.
Tin theo Giáo lý Đại thừa,
Tự quy y Phật từ chừa tham sân.
Đạo mầu thấm khắp gian tầng,
Thuần phong, mỹ tục lẫy lừng bốn phương.
Giở trang Lịch Sử Hoằng Dương,
Hai mươi thế kỷ trên đường lợi sinh.
Góp công xây dựng hòa bình,
Từ bi, Trí tuệ tự mình khai thông.
Tín điều mù quáng viễn vông,
Tuyệt nhiên không thấy ở trong đạo Thiền.
Không ỷ thế không cậy quyền,
Lợi tha bình đẳng tương truyền đến nay.
Rắc reo nghĩa chánh lời ngay,
Tự tâm tín ngưỡng một ngày một đông.
Chí tâm rửa sạch bụi hồng,
Cầu nhân loại thoát khỏi vòng đao binh.
Đất bằng dậy sấm thình lình,
Phải chăng ai có chực rình đã lâu ?
Bởi tâm ác độc tham cầu,
Muốn toàn dân Việt làm trâu tế Trời.
Lợi danh mồi nhử khắp nơi,
Những phường phụ nhiệt xu thời bám theo.
Trăm người có chín chục nghèo,
Tương rau đạm bạc quyết theo thuyền từ.
Ngày rằm Quý Mão tháng tư,
Năm châu Phật Tử đồng như một nhà.
Đài Sen dâng cúng hương hoa,
Mừng ngày Khánh Đản Thích Ca Giác Hoàng.
Nơi nơi tràn ngập hân hoan.
Dựng cờ biểu hiệu hào quang chiếu trần.
Khuyển ưng kéo đến rần rần.
Truyền rao cờ Phật một lần hạ ngay.
Chần chờ thì chúng ra tay,
Tự xô kỳ trụ tự vầy kỳ thiên.
Tưởng rằng lũ cáo cuồng điên,
Ngờ đâu Chính phủ tước quyền tự do,
Liền đem Hiến pháp ra dò,
Treo cờ một mục nêu to rành rành.
Độc tài mộ cải triêu canh,
Bày ra Quốc hội hư danh chứ gì.
Bảo hiểm bảo vệ thiên uy,
Nhân quyền công lý cần gì đảm đương
Một cơn uất hận không lường,
Trẻ già vùn vụt đầy đường kéo đi.
Lên chùa tìm hiểu vân vi,
Bỗng nghe lệnh Tỉnh Phật kỳ tái trương.
Mừng thầm thấy lại bình thường,
Lui về tụ họp vỉa đường "Mô ranh" (1) 
Chờ nghe một buổi, phát thanh,
Bất ngờ mấy hỏng Ngô-Ganh (2) ngỏ lời ...
Tư bề sát khí tơi bời,
Xe tăng thiết giáp tức thời bao vây :
Vòi rồng xịt nước đạn cay,
Kế liền bom nổ súng bây bắn dòn.
Thương thay ! một số trẻ non,
Thịt xương tan nát chẳng còn toàn thây.
Tội tình chi tuổi hơ ngây,
Ghét gì tin Phật thẳng tay hại tàn.
Vòm trời dội tiếng rên than,
Mảnh bom đầu đạn hung tàn tổn thương.
Biết bao Phật tử hiền lương,
Thân hình quằn quại trên đường Cố đô.
Lại thêm một lũ côn đồ,
Dao găm gậy gộc áp vô từng nhà.
Buộc rằng khổ chủ tang gia,
Ly khai với đạo đứng ra phản truyền.
Đón đường đánh đập hội viên,
Cản ngăn lui tới chùa chiền giao thông.
Công an cảnh sát đứng trong,
Không can thiệp đến tình trông thế nào.
Tinh thần Hộ Pháp nêu cao,
Hy sinh đến mức không nao núng mà.
Sống trong một nước Cộng hòa,
Giặc chia rẽ ấy ai là Tướng quân.
Có nhiều uẩn khúc bít bưng,
Tha hồ xã hội nhân quần xét suy.
Ta nên chọn lấy đường đi,
Từ bi, Hùng lực, cập thì nêu gương.
Không ủy mỵ, không bạo cường,
Quyết đem thân mạng cúng dường Như Lai.
Bước từng bước một tiến hoài,

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Vô Danh
(1) Dãy phố Morin
(2) Giám Đốc đài phát thanh Huế


 [ Trở Về ]