Người Cư Sĩ          [ Trở Về         [Home Page

Lửa Từ Bi

Ngày 20-4 nhuần năm Quý Mão (11-6-63), 
Hòa Thượng Thích Quảng Ðức đã tự thiêu để bảo tồn Phật Pháp.

 
Lửa, lửa cháy ngất tòa sen
Tám chín phương nhục thể trần tâm hiện
Thành thơ, quỳ cả xuống
Hai vầng sáng rưng rưng
Ðông Tây nhòa lệ ngọc
Chắp tay đón một mặt trời mới mọc
Ánh đạo vàng phơi phới đang bừng lên
dâng lên

Ôi đích thực hôm nay trời có mắt
Giờ là giờ hoàng đạo nguy nga
Muôn vạn khối sân si vừa mở mắt
nhìn nhau: tình huynh đệ bao la
Nam mô Ðức Phật Di Ðà
Sông Hằng kia bởi đâu mà cát bay.

Thương chúng sinh trầm luân bể khổ
Người rẽ phăng đêm tối đất dày
bước ra ngồi nhập định hướng về Tây
gọi hết lửa vào xương da bỏ ngỏ
Phật pháp chẳng rời tay

Sáu ngả luân hồi đâu đó
mang mang cùng nín thở
tiếng nấc lên từng nhịp bánh xe quay
Không khí vặn mình theo, khóc oà lên nổi gió
Người siêu thăng.. giông bão lắng từ đây
bóng người vượt chín từng mây
nhân gian mát rượi bóng cây Bồ đề

Ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc
lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi
chỗ người ngồi; một thiên thu tuyệt tác
trong vô hình sáng chói nét từ bi.

Rồi đây.. rồi mai sau...còn chi?
Ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần mục nát
với thời gian, lê vết máu qua đi
- Còn mãi chứ, còn trái tim Bồ tát
dội hào quang xuống tận chốn A tì
Ôi ngọn lửa huyền vi...

Thế giới ba nghìn, phút giây ngơ ngác
Từ cõi vô minh
Hướng về cực lạc
Vần điệu thi nhân chỉ còn là rơm rác
và cũng chỉ nguyện được là rơm rác
thơ cháy lên theo với lời kinh
Tụng cho nhân loại hòa bình
Trước sau bền vững tình huynh đệ này.
Thổn thức nghe lòng trái đất
Mong thành quả phúc về Cây
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Ðồng loại chúng con nắm tay nhau tràn nước mắt
Tình thương hiện tháp chín tầng xây.
 

                             Vũ Hoàng Chương

 [ Trở Về ]