Người Cư Sĩ          [ Trở Về         [Trang  Chủ]


Mừng Phật Đản 2006
Lời cho ngày Phật Đản
(Rằm tháng Tư Âm Lịch)
 

Tôi nguyện làm cây nến
Thắp vào đêm Đản Sinh
Rằm tháng Tư thánh thiện
Để thấy Phật "bên" mình

***
Thấy Phật trong tâm tưởng
Thấy Phật trên tòa sen
Thấy Phật vô hình tướng
Ngài như ánh linh đčn
***
Tim đèn không là Phật
Ngọn lửa cũng chẳng Ngài
Bình dầu, duyên hợp vật
Tin vào đó... mơ ngay !
***
Phật, không trong cõi có
Phật, có trong cõi không
Hiểu Phật thì thấy rõ
Chưa hiểu, tìm hoài công
***
Tâm trong thân, Phật có
Tâm ngoài thân, Phật không
Biết mình qua hơi thở
Thực tại, chỗ dung thông
***
Dung thông là lạc trú
Chẳng đến cũng chẳng đi
Không xa, gần, thiếu, đủ
Phật có khắp ba thì
***
Ngày Đản Sinh nhớ Phật
Ngài ở đó, chẳng xa
Như hai vầng nguyệt nhật
Soi khắp cõi ta bà
***
Chân tuệ quang, Phật hiện
Giả tuệ quang, Phật đi
Động tâm, duyęn nghiệp biến
Tịnh tâm diệu giác tri.
Tuệ Lạc
(23/04/2006)

 
Hai trời một tâm
(Dâng ngày Phật Đản)
Đón ngày đức Phật ra đời
Quê nhà, hải ngoại, hai trời, một tâm
Hướng về tổ quốc xa xăm
Thiền môn xưa ấy, còn mầm Như Lai ?
Việt Nam muôn thuở hình hài
Thịnh suy vẫn giữ mạch đài kinh sen
Trong vật chất, đạo khó chen
Ai người phân biệt trắng đen, hạnh lành !
Niềm tin dân tộc mong manh
Tâm mà thiếu đức, thân sanh mê cuồng
Tranh nhau quyền lợi, khôn buông
Say trong khát vọng, khó đường thoát ra
Ác hành, hại lớn thân ta
Giữa vòng nhân quả, trầm kha mịt mờ
Phật ngôn, không để lợi thờ
Mà là hành đúng, vượt bờ tử sinh
Năm thế kỷ, Phật giáo tinh(1)
Thánh nhân xuất hiện, cung đěnh minh quân
Nhưng vì cải cách, xa dần
Hai ngàn năm tiếp, giáo phần phôi pha(2)
Phân chia pháp Phật bao nhà
Tông, chi, tiểu, đại... đọa sa chen vào
Cùng là con Phật như nhau
Sao không trân trọng đạo mầu uyên nguyên ?
Thời nay, cơ khí tân chuyên
Sân si một phút, nát nguyên địa cầu
Hòa bình đất Á, trời Âu
Độc tôn giáo thuyết, ai hầu thua ai ?
"Tiên tri", "trời", "chúa"... tranh tài
Muốn "an ninh" phải luyện mài gươm đao  ?
Nào hay chiến thắng chưa chào
Bôm khinh khí nổ, còn sao cõi người ?
Pháp lành cứu thế ai ơi
Phật ngôn giải khổ, nhiều thời chứng minh
Chớ quên nguy hiểm rập rình ?
Nhân ngày Phật Đản hãy "minh" tấm lòng
Đốt tâm hương, nguyện bên trong
Rằng đem chánh kiến, rải cùng thế gian.
Tuệ Lạc
(24/04/2006)
(1) Sau Phật tịch khoảng 500, Phật Giáo còn Nguyên Thủy, nên Thánh nhân thường xuất hiện, sống gần gũi và cố vấn các vua chúa, lãnh đạo anh minh.

(2) Nhưng kể từ khi phàm tăng canh cải Phật giáo, tự tôn, chia rẽ, thủ lợi, thì Thánh Nhân ẩn dạng, hoà mình trong dân gian, không còn thấy các Ngài lui tới nơi cung đěnh, vua quan nữa.


 
Dưới ánh trăng Rằm Phật Đản
Trăng xưa vằng vặc rải tơ vàng
Khắp nẻo Ca Tỳ, hỷ nhạc vang
Đęm ấy hoàng cung, hoa đăng nở
Muôn dân Xá Vệ, rộn niềm hoan
Siêu phàm thái tử, anh linh tỏ
"Sĩ Đạt" là tên, toại ý (1) loan
Năm tháng trôi qua, giờ mấy độ ?
Nghe như nhạc phúc vẫn còn đang... !
***
Trăng nay tươi mát, nhuận dương trần
Nhắc Phật ra đời, hiện pháp thân
"Tam Hợp"(2), lễ ba lần hữu hạnh
Phật Đŕ lưu dấu cõi trầm luân
Tham, sân, si, khổ cùng vui... ảo !
Giác ngộ, khổ vui ấy chẳng cần !
Hiểu pháp Phật rồi, xây chánh đạo
Nhân ngày Tam Hợp, đỡ vong thân.
Tuệ Lạc (25/04/2006)
(1) "Toại ý" hay đạt được điều mong ước, là nghĩa của tên Siddhatta, Tàu âm "Sĩ Đạt Ta".

(2) "Tam Hợp" ám chỉ ba biến cố siêu phàm, là Đản Sinh, Thành Đạo, và Nhập Niết Bàn, của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, đều xảy ra vào ngày trăng tròn tháng Vesakh Ấn Độ, tức nhằm Rằm Tháng Tư Âm Lịch.


 
Nhân mừng Phật Đản 2006.
Phật Lịch 2550
***
Chân thành kính tặng
những vần thơ cúng dường nầy
đến chư đạo hữu xa gần.
Cầu chúc toàn thể quí vị
một mùa Đản Sinh an lành, tràn đầy hồng ân Đức Phật.

Tuệ Lạc


 


 [ Trở Về ]