Chim Việt Cành Nam             [ Trở Về ]            [Home Page

Người Trung Quốc xấu xí

Bá Dương
Người dịch : Nguyễn Hồi Thủ

Nguyên tác : Chõu lòu de Zhong Guó rén
Bo Yang

Lời người dịch
Thầy thuốc và người bịnh ở nước hũ tương (Tựa của Bá Dương)

Phần I - Các bài nói chuyện

1. Người Trung Quốc xấu xí
2. Người Trung Quốc và cái vại tương
3. Ðời sống, văn học và lịch sử
Phần II - Các bài viết (phô bầy bệnh già nua lẩm cẩm)
. Cái Triết học bắt đầu bằng kính sợ
. Chỉ trừ tôi ra
. Tại sao không thể có mưu lợi được ?
. Giữ mình là thượng sách
. Loài động vật không biết cười
. Nước có lễ nghĩa
. Ba câu nói
. Cái nước xếp hàng
. Rút cuộc là cái nước gì ? ( Ðám cưới, đám ma, quán ăn )
. Chẳng kể thị phi, chỉ nói đến chính đạo
. Phố Tầu, một động quỷ nuốt tươi người Trung Quốc
. Nói chuyện về người Trung Quốc xấu xí
. Kiêu ngạo hão
. Noi gương Tây phương nhưng không làm nô lệ
. Kỳ thị chủng tộc
. Lấy hổ thẹn làm vinh dự
Phần III - Các bài phê bình  ( Sóng dữ vỗ bờ )
. Cái vại tương, một biểu tương của căn bệnh văn hóa Trung Quốc
. Làm sao sửa chữa cái bệnh đến chết cũng không nhận lỗi
. Năng lực suy luận bị trục trặc
. Nhẩy ra khỏi hũ tương
. Cần dấu cái ác phô trương cái thiện, đừng tự hạ mình
. Người Trung Quốc hèn hạ
. Không hiểu được hài ước
. Có cái văn hóa không có văn minh ?
. Không thể bôi nhọ văn hóa Trung Quốc
. Văn hóa Trung Quốc, bôi nhọ hay đánh phấn ?
. Người Trung Quốc vĩ đại

 [ Trở Về ]

Người Trung Quốc xấu xí
Nguyên tác : Chõu lòu de Zhong Guó rén / Bo Yang
Người dịch : Nguyễn Hồi Thủ

Collection Quà Tặng - 1998
NXB Chân Mây Cuối Trời

Liên lạc : Mme Nguyễn
106 Av. Jean Jaurès, 94110 Arcueil, France
hoặc
60 Av. Romain Rolland, 93200 St Denis.