Người Cư Sĩ          [ Trở Về         [Trang Chính]


Lửa Từ Bi

Ngày 20-4 nhuần năm Quý Mão (11-6-63), 
Hòa Thượng Thích Quảng Ðức đã tự thiêu để bảo tồn Phật Pháp.

 
Lửa ! lửa cháy ngất tòa sen !
Tám chín phương nhục thể trần tâm hiện thành Thơ, quỳ cả xuống.
Hai vầng sáng rưng rưng
Ðông Tây nhòa lệ ngọc
Chắp tay đón một Mặt Trời Mới Mọc
Ánh Ðạo Vàng phơi phới đang bừng lên, dâng lên ...
Ôi đích thực hôm nay Trời có Mặt
Giờ là giờ Hoàng Ðạo nguy nga,
Muôn vạn khối sân si vừa mở mắt
Nhìn nhau: Tình Huynh Ðệ bao la.
Nam Mô Ðức Phật Di Ðà
Sông Hằng kia bởi đâu mà cát bay ?
Thương chúng sinh trầm luân bể khổ
NGƯỜI rẽ phăng đêm tối đất dầy
Bước ra, ngồi nhập định, hướng về Tây
Gọi hết LỬA vào xương da bỏ ngỏ
Phật pháp chẳng rời tay.
Sáu ngả luân hồi đâu đó
Mang mang cùng nín thở
Tiếng nấc lên từng nhịp Bánh Xe Quay
Không khí vặn mình theo, khóc oà lên nổi gió,
NGƯỜI siêu thăng ... giông bão lắng từ đây ...
Bóng NGƯỜI vượt chín tầng mây
Nhân gian mát rợi bóng cây Bồ Ðề.
Ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc 
Lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi. 
Chỗ NGƯỜI ngồi; một Thiên Thu Tuyệt Tác
Trong vô hình sáng chói nét Từ Bi.
Rồi đây.. Rồi mai sau... Còn chi?
Ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần mục nát
Với Thời Gian, lê vết Máu qua đi ...
- Còn mãi chứ, còn TRÁI TIM BỒ TÁT
Gội hào quang xuống tận chốn A Tỳ.
Ôi ! Ngọn Lửa Huyền Vi ...
Thế giới ba nghìn, phút giây ngơ ngác
Từ cõi Vô Minh
Hướng về Cực Lạc
Vần điệu thi nhân chỉ còn là rơm rác ;
Và cũng chỉ nguyện được là rơm rác
THƠ cháy lên theo với lời Kinh
Tụng cho nhân loại hòa bình
Trước sau bền vững Tình Huynh Ðệ này.
Thổn thức nghe lòng Trái Ðất
Mong thành Quả Phúc về Cây.
NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !
Ðồng loại chúng con nắm tay nhau tràn nước mắt
Tình thương hiện Tháp Chín Từng Xây.
                             Vũ Hoàng Chương
Khởi viết ngày 11-6-1963
Và xong ngày 15-7-1963
Tại Sài-Gòn
  [ Trở Về ]