Người Cư Sĩ          [ Trở Về         [Home Page
Tình Sông Nghĩa Biển
 
 
Việt Nam và Phật giáo
Phật giáo và Việt Nam
Ngàn năm xương thịt kết liền
Tình sông nghĩa biển mối duyên mặn nồng

Cây đa bến cũ
Hình bóng con đò
Thiết tha còn nhớ câu hò
Cây đa bến cũ con đò năm xưa

Trang sử Việt Nam yêu dấu
Thơm ướp hương trầm
Nghe trong tim Lý Lê Trần
Có năm cánh đạo nở bừng nguy nga

Suối xanh ra biển
Ngát ngát hoa vàng
Suối thơm lòng đất Việt Nam
Chim xanh nhả ngọc, lúa vàng trĩu bông

Nắng reo trên lúa
Gió bay trên cờ
Lũy tre vững hiện mái chùa
Ấm tay đại thụ mát bờ quê hương

Tóc cài hoa bưởi trắng
Hồn ướp nhị sen vàng
Ðời đời cô gái Việt Nam
Trăng lên ngôi vị nữ hoàng tình yêu

Phượng hoàng châu Á
Bay vượt nghìn trùng
Thái Sơn, Hy Mã hào hùng
Kết tinh châu ngọc trong lòng trường sơn.
Mẹ ơi nhớ nước nhớ nguồn
Thương quê thương đạo con còn làm thơ.

   Trụ Vũ
 

 [ Trở Về ]