Thơ văn

Phong tục-Tranh Dân Gian
. Nguyễn Dư Bảy đức Phật trong thế giới ta bà - Một vài tiếng gọi trẻ con
- Thằng Cuội, thằng Bờm, thằng Mõ  -  Thằng Bù nhìn, thằng Phỗng  - Phong tục về sinh đẻ 
Thơ
. Nguyên Phước dịch:  Thơ dọc (Roberto Juarroz) - Thơ vô đề (Vô danh)
. Nguyên Huệ: Ôi đầu tôi, cái kho hàng -  Thơ không đề  .Vũ Hoàng Chương: Lửa Từ Bi
.Trụ Vũ: Tình Sông Nghĩa Biển   . Nguyễn Nam Trân: Phố bờ đê   - Quê nội 
 Tuệ Lạc :
Lời cho ngày Phật Đản - Hai trời một tâm - Dưới ánh trăng Rằm Phật Đản
Chấp chi... - Giọt mưa... - Pháp của hoa  

. Hạt cát :  Cổ tùng

Truyện dịch
. Thái Kim Lan dịch:  Chuyện hóa thân của Bích Thảo (Hermann Hesse)- Huệ tím (Hermann Hesse)
Truyện ngắn
. Miêng : Cụ ChắcGià  -   Trăn trối  - Biển  . Nguyễn Hoàng Huy : Mùa hoa loa kèn
.Võ Hồng : Ði Con đường khác      - Mái chùa xưa
Văn
 . Hạnh Chiếu : Tâm Xuân  . GS Hoàng Như Mai : Rằm tháng Giêng   . Chơn Hiền Thanh : Lan, Đạo và Đời
. Nguyễn Tường Bách : Dòng người bất tận   .  Nguyên Khánh  : Chuyện cỏ cây
. Shundo Aoyama / Diệu Tịnh dịch: Cho đời khuôn mặt tươi cười. Hằng Tâm : Vườn Xuân
Văn học
.  Thích Chơn Thiện  : Nguyễn Du
. Thích Chơn Thiện : Bàn Về Tư Tưởng Phật Học trong Tiểu Thuyết Võ Hiệp Kim Dung
. Thích Chơn Thiện : Nhân vật Tôn Ngộ Không qua cái nhìn của Nhà Phật học
.  Nguyễn Hồi Thủ dịch  : Người Trung Quốc xấu xí  ( Bá Dương ) 
. Quách Thanh Tâm : Thơ thiền Lý-Trần hay đường về cõi Phật qua thơ văn xưa
. Hoàng Xuân Hãn   Mục liên bản hạnh (truyện Ðức Mục Kiền Liên / phiên âm từ bản nôm)
Chuyện Phật đản trong văn nôm xưa
. Nguyễn Phúc Bửu Tập Rabindranath Tagore : Nhà thơ vĩ đại của đạo Phật
Mời đạo hữu ghé thăm Trang Văn Học :
Chim Việt Cành Nam (http://chimviet.free.fr  )

  [Trở về]