Người Cư Sĩ          [ Trở Về        [Home Page
Thơ dọc
Ðâu là bóng
của một vật dựa vào bức tường ?
Ðâu là hình
của tấm gương dựa vào màn đêm?
Ðâu là sự sống
của sinh vật dựa vào chính mình?
Ðâu là giang sơn
của con người dựa kề sự chết?
Ðâu là ánh sáng
của thần linh dựa trên hư vô ?
Trong những khoảng không gian trống không đó
Có thể có điều chúng ta đang tìm kiếm.

                              Roberto Juarroz
                                         thi sĩ Argentina (1925-1975)
                              (Nguyên Phước dịch)
 
 
 

"Où est l'ombre
d'un objet appuyé contre le mur ?
Où est l'image 
d'un miroir appuyé contre la nuit ?
Où est la vie
d'une créature appuyée contre elle-même ?
Où est l'empire 
d'un homme appuyé contre la mort ?
Où est la lumière
d'un dieu appuyé contre le néant ?
Dans ces espaces sans espaces
est peut-être ce que nous cherchons."

                                           (Poésie verticale)
 


 [ Trở Về ]