Người Cư Sĩ          [ Trở Về        [Home Page
Ôi đầu tôi, cái kho hàng
1. 
Ôi đầu tôi, 
cái kho hàng cũ đầy đồ đạc và bụi bậm
bên bờ sông
một buổi chiều cuối năm

2. 
cái hộp ở trong chỉ một cái hộp ở ngoài,
cái hộp đen này chỉ ngọn cỏ xanh kia,
cái hộp đỏ kia, chỉ cái hộp trắng xóa,
trong túi người đi đường
cái hộp vàng
không chỉ gì hết cả
một hòn đá
là 53 cái hộp
còn đứa em tôi,
ở đây, năm ngoái trầm mình
không có hộp nào chỉ nổi

3. 
người gác gian già đi sắp từng cái hộp
chồng lên nhau, đặt vào nhau, đập chan chát vào nhau
có cái hòm xương kia, ai để trong sâu
suốt ngày ông sờ sẫm

4. 
một hôm
trong xó tường xiêu nằm chết
một hộp nặng đè lên trên
  

Nguyên Huệ
Không Ðề
 
một câu hỏi như sách đã đặt ra
một câu trả lời như sách đã dạy
giữa sách và sách tôi làm gì
tôi lập lại
tôi lập lại
tôi lập lại
tôi lập lại
... 
Nguyên Huệ

 [ Trở Về ]