Tổng quát
. Lịch sử kết tập kinh luật - Thích Phước Sơn 
. Lý do phân phái và tình hình phân phái trong đạo Phật -  Minh Chi 
. Bàn về chủ thuyết các bộ phái - Minh Chi 
. Khái Luận Tư Tưởng Phật Học Nguyên Thủy (530 TCN - 370 TCN) - Lữ Trưng/ Thích Hạnh Bình dịch Việt
. Khung cảnh lịch sử quanh bộ kinh " Milinda vấn đạo " (Milinda-Panhà) của Phật Giáo - Trần Trúc-Lâm
. Triều đại GUPTA, Hoàng đế Harshavardhana, vả Phật Học Viện NALANDA. - Trần Trúc Lâm 
. Thử tìm hiểu về sự xuất hiện của Ðại Thừa  -Trịnh Nguyên Phước
. Cùng một cỗ xe, Mahayana và Theravada - Bình Anson
. Ðạo Phật Nguyên Thủy và Ðạo Phật Ðại Thừa-HT W. Rahula /T.Thiện Minh dịch
. Sơ lược lịch sử Phật giáo Ấn Ðộ sau thời Ðức Phật - Thích Tâm Hải
. Từ Avalokitesvara đến Quán Thế Âm Bồ Tát - GS Chun-Fang Yu / Tâm Hà Lê Công Đa chuyển ngữ
. Bồ Tát Địa Tạng, Vị Bồ Tát Bảo vệ trẻ em trong Truyền Thống PG Nhật Bản - Tâm Hà Lê Công Đa
. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ - Tâm Hà Lê Công Đa
. Thần Chú Đại Bi Viên Ngọc của Người Cùng Tử - Tâm Hà Lê Công Đa 
. Giới thiệu sơ bộ về cuộc khám  khám phá thủ bản cổ kinh Kharosthi và Phật Giáo Càn Đà La - Tâm Hà Lê Công Đa
. ng-Già Thời Ðức Phật - Tổng Luận - Thích Chơn Thiện
. Pháp Hiển, Nhà Chiêm Bái - T.Minh Châu (1963) - T.N.Trí Hải dịch Việt (1997)
. Ðại cương lịch sử Phật giáo Trung Quốc - Thích Tâm Khanh
. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển các tông phái PG T Q -Thích Tâm Khanh
. Phật giáo Trung Hoa - Thích Nguyên Tạng
. 50,000 Người cải đạo theo Phật Giáo - Manpreet Singh-Thích Nhật Từ dịch
Việt Nam
. Việt Nam Phật giáo Sử luận - Nguyễn Lang
. Tổng quan về Lịch Sử Phật giáo Việt Nam - Nguyễn Ðức Sơn
. Lịch Sử Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến thời Lý Nam Đế - Lê Mạnh Thát
. Quan niệm về Ðức Phật trong Lịch Sử Phật Giáo VN -Nguyễn Ðức Sơn
. Dấu ấn Phật giáo trong nền văn hóa mộ táng cổ ở V N - Ðỗ Ðình Truật 
. Về Thiền học Khởi nguyên của Phật Giáo Việt Nam- HT Thích Chơn Thiện
. Ðạo Phật đời Lý - Hoàng Xuân Hãn
. Lý Thường-Kiệt với Ðạo Phật- Hoàng Xuân Hãn
. Lý Thường Kiệt và trận đại thắng ở Như Nguyệt - Nguyễn Khắc Thuần
. Phật Giáo Triều Lý - HT Thích Chơn Thiện
. Trần Thái Tông - HT Thích Chơn Thiện
. Tuệ Trung Thượng Sĩ - HT Thích Chơn Thiện
. Trần Nhân Tông :Sở đắc giải thoát & Tư tưởng Phật Học - HT Thích Chơn Thiện 
. Tư liệu còn lưu truyền của Điều Ngự Giác Hoàng (Trần Nhân Tông) - Thiền sư Thích Thanh Từ dịch nguyên ngữ
. Huyền Quang ( Đệ tam tổ Trúc Lâm ) ( 1254 - 1334 ) - HT Thích Chơn Thiện
. Vài ý kiến góp phần tổng kết Phật Giáo đời Trần - Minh Chi

. Năm 1950, PGVN tham dự Hội Nghị Thế Giới Phật Giáo tại  Colombo 

. PGVN và quần chúng tại miền Nam VN từ đầu thế kỷ 20 - Quách Thanh Tâm
. Những đạo giáo (sectes religieuses) ở Nam Bộ - Phan Lạc Tuyên
. Ðạo Phật Nguyên Thủy tại Việt Nam   - Bình Anson
. Năm địa điểm hoằng pháp đầu tiên của Phật giáo Nguyên thủy - Tỳ kheo Thiện Minh

- 1963 -
. Lễ phật đản 1963 tại huế   - Bác Sĩ  Erich Wulff - Minh Nguyện Dịch 
. Tuyệt thực năm 63 tại chùa TừĐàm - BácSĩ  Erich Wulff -MinhNguyện Dịch
. Phù Đổng 63   -  Hoàng Nguyên Nhuận
. Ôi Thân Yêu Bóng Chùa Từ Ðàm -Hoàng Nguyên Nhuận
. Lửa Từ Bi - Vũ Hoàng Chương
. Kỷ Niệm  Lễ Phật Đản tại Cố Đô Huế (trích "Phật nạn thi tuyển" - 1963) 
. Hòa Thượng Thích Trí Quang : Tiểu truyện tự ghi 
Thảo luận Lịch Sử
. Về một lối suy diễn tùy tiện xuyên tạc lịch sử ( về Sư Vạn hạnh và Lý Công Uẩn )  -Nguyễn Ðức Sơn
. Về một nhận xét sai lầm của Nguyễn Duy Hinh trong "Tư tưởng Phật Giáo Việt Nam"- Nguyễn Ðức Sơn 
Gia Ðình Phật Tử
Các nhân vật Phật giáo
Phật giáo các nơi


[Trở về]   [ Các bài mới ]