Tổng quát
. Ai là người không nói láo - Tâm Phát Nguyễn Quang Lạc
. Ăn mặn ăn chay -Cư Sĩ Chính Trực 
. Bài học từ Cơn lụt miền trung -Tôn Thất Chiểu 
. Bàn về sự hội nhập của Phật giáo vào nền văn hóa Việt Nam -Minh Chi 
. Đạo gì ? - Thích Trí Siêu (Pháp) 
. Đối thoại với đức Đạt Lai Lạt Ma về những vấn đề hiện đại -Jean Claude Carrière, đức Đạt Lai Lạt Ma (Quán Như dịch)
. Đông và Tây, và ta -Bùi Mộng Hùng 
. Đức tin trong đạo Phật -Trịnh Nguyên Phước 
. Phật Giáo và Tây Phương (Buddhism and The West) -Tâm Hiền Tôn Thất Chiểu
. Phật Giáo trong đời sống hiện đại - HT Weragoda Sarada (Thích Nguyên Tạng dịch) 
. Sống thời đại và tinh thần đức Phật -Bùi Mộng Hùng 
. Mạn đàm về sự sợ hãi trong tôn giáo - Tôn Thất Chiêu
. Tản mạn về chuyện tu học - Tôn Thất Chiêu 
. Tinh Thần đạo Phật và Kinh Tế -Bùi Mộng Hùng
. Từ Vitamin B12 và Vấn đề Ăn chay .. đến giá trị dinh dưỡng của Tương, Chao.. Xì dầu - DS Trần Việt Hưng , BS Trần Quang Tuấn Anh BS (Pharm), MPH, ND
. Tu để làm gì ? - Tuyết Mai
. Sự toàn cầu hóa của tâm lý học và lô-gích Tây phương so với một số quan điểm Phật học về con người - BS Lương Cần Liêm.
Hội thảo
. Colloque sur  « Le bouddhisme dans la société moderne » à l’Institut Bouddhique Trúc Lâm  le 14 Juin 2015 / Hội thảo về « Đạo Phật trong xã hội hiện đại » tại Trúc Lâm Thiền viện ngày 14/6/2015 
* Bàn tròn "Đạo Phật dấn thân" /Trúc Lâm Thiền Viện Villebon Sur Yvette, 10/01/2016   (Mục lục) 
1) Trịnh Đình Hỷ :  - Mở đầu: ý nghĩa của " đạo Phật dấn thân "   / [ PDF ] 
2) Lại Như Bằng  : - Phong trào chấn hưng Phật giáo tại Việt Nam, tại các nước Trung Quốc và Nhật Bản  / [ PDF ]
3) Phạm Phi Long :  - Đạo Phật dấn thân theo Thiền sư Nhất Hạnh    /  [ PDF ] 
4) Trịnh Đình Hỷ  :  - Một số nhân vật và tổ chức đạo Phật dấn thân (Ambedkar, Mahaghosananda, Dalai Lama, Sivaraksa, Glassman, Mạng lưới PT dấn thân)    /  [ PDF ] 
Hội thảo : Đạo Phật và Văn hóa (Trúc Lâm Thiền Viện - Villebon s/ Yvette/  ngày 5/6/2016 )
___
A. Tổ chức 
B. Tham luận và bản dịch (Việt-Pháp / Pháp-Việt)
1. Danièle Masset : 
- Bouddhisme et culture indienne, un mariage indissoluble - Đạo Phật và văn hóa Ấn Độ, một cuộc hôn nhân bền chặt
2. Lê Mạnh Thát : 
- Phật giáo trong bản đồ văn hóa Việt Nam - Le bouddhisme dans la carte culturelle du Viêtnam
3. Đào Hữu Dũng (Nguyễn Nam Trân): 
- Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Nhật Bản - Bouddhisme et croyance populaire japonaise
4. Stéphane Grès : 
- Bouddhisme et médecine Tibétaine - Phật giáo và y học Tây Tạng
5. Nguyễn Dư 
- Đạo Phật trong văn học dân gian Việt Nam - Le bouddhisme dans la littérature populaire viêtnamienne
6. Jean-Pierre Pascal 
- Les représentations de Quan Âm dans les images populaires du Viêtnam - Hình tượng Quan Âm trong tranh dân gian Việt Nam
7. Thái Quang Nam 
- Le site de Lumbini, lieu sacré de la naissance du Bouddha, dans le patrimoine culturel mondial de l'UNESCO  - Di tích Lâm Tì Ni được ghi danh vào chương trình Di sản Văn hóa Thế giới của UNESCO (Tóm tắt) 
*** Lễ tưởng niệm Hòa Thượng Thích Thiện Châu *** ( Giỗ năm thứ 20 )
. Trịnh Đình Hỷ :
- Công trình giảng dạy Phật pháp của Thầy Thiện Châu
. Nguyễn Tường Bách : 
- Nhớ Thầy Thiện Châu 
. Phạm Như Phúc : 
- Thầy Thiện Châu và Phật tử ở Đức 
. Lại Như Bằng :
- Tiểu Sử Hòa thượng Thích Thiện Châu
Hướng Phát Triển Phật Giáo
. Tam Bảo là chuẩn đích cho phát triển Phật giáo Việt Nam-Thích Thiện Châu 
. Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời - Thích Nhất Hạnh 
. Ðạo Phật ngày nay - Thích Nhất Hạnh
. Hiện đại hóa đạo Phật : một công trình lâu dài và cấp bách -Trịnh Nguyên Phước 
. Vài ý kiến về mạng lưới hoàn cầu và hướng phát triển ĐPVN - Nguyên Đạo - Nguyên Phước 
. Vài suy nghĩ về thiết chế Phật giáo Việt Nam -Thích Nhật Từ 
. Việt hóa Nghi lễ,đường còn xa vời vợi - Lại Như Bằng 
. Vai trò, nhiệm vụ của vị trụ trì trong thế kỷ 21 - Thích Thiện Bảo
. Ðạo Phật vàTuổi trẻ - Thích Thanh Từ
. Sự đóng góp của người cư sĩ Phật tử trong công cuộc phát triển Phật giáo -Võ Đình Cường
. Vai trò của hàng Cư Sĩ Phật Tử  - Tống Hồ Cầm 
. Báo chí Phật giáo: Vấn đề hội nhập & phát triển - Thích Thiện Bảo 
. Tập kết kinh nghiệm 70 năm phát triển của Phật giáo Việt Nam, một trách nhiệm lịch sử, một nhu cầu tiến hóa -Phan Mạnh Lương 
. Sự truyền bá đạo Phật tại Tây phương : một cuộc Chuyển Pháp Luân mới ? Trịnh Nguyên Phước
. Một cái nhìn khác cho vấn đề phát triển Phật giáo Việt Nam - Phan Tấn Hùng 
. Đạo Đức Học của Giải Thoát - Trần Tuấn Mẫn 
. Tăng Già Trong Thế Kỷ thứ 21 -Ven. Ching Hisn / Thích Nguyên Tạng dịch
. Quan niệm của Đạo Phật về chủ nghĩa bình đẳng - L. P. N. Perera -Thích nữ Hằng Liên dịch 
Giáo dục
. Một số nhận định về việc giáo dục và đào tạo Tăng Ni -Trần Tuấn Mẫn 
. Nghĩ về hệ thống Giáo dục Phật Giáo Việt Nam -Thích Nhật Từ 
. Suy nghĩ về cơ chế quản lý tăng ni - TK. Thích Kiến Hạnh 
. Đạo Phật có thể đem lại những gì cho giáo dục ngày nay? - Bùi Mộng Hùng
Khoa học
. Đạo Phật và khoa học -Trịnh Nguyên Phước 
. Gặp gỡ giữa khoa học và Phật giáo -Phan Tấn Hùng 
. Từ David Bohm Đến Kinh Lăng Nghiêm. - Nguyễn Tường Bách
. Cái Không trong lượng tử - Phạm Xuân Yêm    /   (  PDF  ) 
. Science et Bouddhisme : A la croisée des chemins - Trịnh Xuân Thuận 
. Khoa Học và Phật Giáo: Trước Ngã Tư Đường - Trịnh Xuân Thuận - Lê Công Đa chuyển ngữ
. Khoa học thần kinh (neurosciences) và đạo Phật   - Trịnh Nguyên Phước    /    [PDF] 
. Vô ngã, thiền định  và khoa học thần kin -Trịnh Nguyên Phước
. Tâm lang thang, sự chú ý và thiền định  - Trịnh Đình Hỷ
Môi sinh 
. Đạo Phật đối với vấn đề phát triển lâu bền và bảo vệ môi trường -Lê Văn Tâm 
. Khái niệm của Phật giáo về môi sinh và đạo đức môi sinh -Thích Chơn Thiện
. Xin cứu độ Mẹ Đất -Thích Trí Siêu (France, 1993) 
. Phật giáo và môi trường - Thích Thiện Hữu 
Phụ nữ
. Nữ giới và những lời dạy của đức Phật -Thích Chơn Thiện 
. Địa vị người đàn bà trong kinh Phật -Nguyễn Phúc Bửu Tập 
. Bao giờ ?  - Uyên Minh 
. Địa vị người phụ nữ trong giáo lý Đức Phật - Thích Nữ Huệ Hướng 
. Ni Giới Ðài Loan vận động hủy bỏ "Bát Kỉnh Pháp" - Thích Giải Hiền 
. "Bát Kỉnh Pháp", Tầm quan trọng và những vấn đề -Ven. Maha Narin Sea Liu và Chatsumarn Kabilsingh / Thích Nữ Liên Hiếu dịch
. Quan Điểm PhậtGiáo Về NữGiới - So Sánh Luật TỳKheo Và TỳKheoNi  Dựa Trên Giới Bổn Tiếng Hoa - Nguyên tác: Tỳ kheo  ni In Young Chung, Thích nữ Liên Hiếu dịch
. Ni Giới Phật Giáo Hàn Quốc - Thích Nữ Giới Hương
. Nữ Giới và Giới luật Phật Giáo - Thích Nữ Giới Hương
. SAKYADHITA - Hội Phụ nữ Phật Giáo Thế Giới  - Lệ Tâm 
. Thư gửi Bạn Nữ Phật Tử - Nguyên Khánh 
Phật giáo và các trào lưu tư tưởng
. Giê Su qua cái nhìn của người Phật tử - GS André Bareau   (Lại Như Bằng dịch)
. Phật giáo và Thiên Chúa giáo - Erik Zürcher   (Đỗ Thuận Khiêm dịch)
Sinh đạo đức
. Quan niệm về trợ tử (euthanasia) của đạo Phật -Nguyễn Phúc Bửu Tập 
. Từ Cái Nhìn Về Phôi Bào Đến Những Quan Điểm Tái Sanh, Luân Hồi và Trợ Tử Theo Đạo Phật - Tâm Hà Lê Công Đa
. Đạo Phật trước  vấn đề Trợ Tử -Trịnh Nguyên Phước 
. Đạo Phật trước những vấn đề sinh đạo đức (bioéthique) -Trịnh Nguyên Phước 
. Hạn chế sanh đẻ,các tôn giáo và khoa học ở Pháp -Nguyên Minh Lê Hữu Phương 

. Sinh sản vô tính và Đạo Phật - Nguyễn Tường Bách 

[Trở về]