Chùa chiền - Nghi lễ

 
Tổng quát
[*] Ý nghĩa về lá cờ Phật Giáo - Minh Đức Bùi Ngọc Bách
[*] Chuông, mõ trong đạo Phật
[*] Tìm hiểu Ngày Sanh của Đức Phật Thích Ca - Nguyễn Phúc Bửu Tập 
[*] Lược Khảo về Sự Tích và Ý Nghĩa Lễ Vu Lan - Nguyễn Phúc Bửu Tập
[*] Tết Nguyên đán và Phật lịch liên hệ thế nào ? - Nguyễn Phúc Bửu Tập 
[*] Đại Lễ Rằm Tháng Giêng - Tỳ Kheo Giác Đẳng 
[*] Tam Quy, Ngũ Giới - Thích Thanh Từ 
Chùa Chiền
[*] Chùa Đậu - Nguyễn Bá Lăng 
[*] Chùa Đậu, Một di sản quý - Thích Thanh Nhung
[*] Chùa Kim Liên - Nguyễn Dư
[*] Chùa Một Cột - Nguyễn Bá Lăng
[*] Đi tìm dấu tích chùa Quan Thượng - Nguyễn Thị Chân Quỳnh 
[*] Chùa Hương (Hương Sơn - Hà Tây) - Võ Văn Tường / Huỳnh Như Phương 
[*] Chùa Phật Xưa Và Nay - KTS Nguyễn Hữu Thái 
[*] Chùa Tháp Vàng Schwedagon ở Miến Điện - Võ Quang Yến
[*] Bốn Đôi Mắt Chùa  Swayambunath ở Népal - Võ Quang Yến
[*] Bộ Tripitaka ở chùa Haiensa xứ Đại Hàn - Võ Quang Yến
Nghi Lễ Nguyên Thủy
[*] Nghi thức và Thờ phượng
[*] Nghi thức căn bản - Tỳ Kheo Khánh Hỷ
[*] Nghi Thức thọ Tam Quy Ngũ giới và Bát Quan Trai Giới
[*] Nhập Hạ An cư
[*] Nghi thức Lễ Dâng Y  Ka-thi-na
[*] Các ngày lễ quan trọng trong truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy- Bình Anson.
Nghi Lễ Đại Thừa
[*] Cách Thức Trang Thết Bàn Phật, Lễ Phật  - Phúc Trung
[*] Tụng Kinh và Chủ Lễ - Phúc Trung
[*] Ý nghĩa kinh Nhật tụng - Phúc Trung 
[*] Bát Quan Trai - Phúc Trung 
[*] Các ngày lễ trong truyền thống Phật Giáo Đại Thừa
[*] Tìm Hiểu Do Đâu Chú Đại Bi In Thiếu  - Phúc Trung 

 


[Trở về]