Người Cư Sĩ          [ Trở Về         [Home Page
Ðiểm sách
 
Thượng Ðế, Thiên Nhiên, Người, Tôi & Ta 
Triết lý luật & tư tưởng Phật giáo

Cao Huy Thuần

Tháng 7 năm nay, tôi được hân hạnh giảng một số bài học tại Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế. Học viện đề nghị tôi nói chuyện về luật, không phải chỉ cho người học luật, mà cốt là để đối chiếu văn hóa của Tây phương với tư tưởng Phật giáo. Ðề nghị đó quả là khó khăn. Phật giáo, khác với các tôn giáo khác, và khác với Khổng giáo, không lấy Nhà nước làm đối tượng triết lý, do đó không có triết lý về luật. Làm sao so sánh?

Thế nhưng Phật giáo có động gì đến xã hội chăng ? Làm sao không ! Con người sống ở đâu nếu không phải ở trong môi trường thiên nhiên của nó, nghĩa là giữa xã hội, nghĩa là với những con người khác ? Hơn thế nữa, con người làm sao sống được nếu không có nước, có ánh sáng, có mặt trời, có con chim nó hót, có cây thông nó reo ? Xã hội, trong quan niệm Phật giáo, không phải chỉ giới hạn trong tương quan giữa người với người; đó là quan hệ liên đới sâu thẳm giữa tất cả sự sống. Tương quan là ý niệm căn bản trong Phật giáo. Mà luật là gì trước hết nếu không phải là quan hệ hỗ tương ?

Ðơn giản như vậy thôi, nhưng chính ý nghĩ đơn giản đó đã làm điểm tựa để tôi vẽ ra bố cục của sáu bài nói chuyện một cách nhất quán.

... Tôi muốn kêu gọi bạn bè gởi cảm tình về Học Viện, và có lẽ không có lời kêu gọi nào chân thành hơn cuốn sách nhỏ này. Ai về Huế hãy ghé thăm Học Viện: đơn sơ một dãy nhà giữa gió. Thiếu tất cả. Trừ tấm lòng chung thuỷ cứ trơ gan cùng tuế nguyệt. Không ai in sách để kiếm tiền ! Nhưng bao nhiêu đồng tiền tốt góp được với sách này, bấy nhiêu sẽ gởi về cho ngôi nhà giữa gió đó.

                                                                                                 ( trích Lời Nói đầu )
 

Sách :

THƯỢNG ÑẾ, THIÊN NHIÊN, NGƯỜI, TÔI & TA 
Triết lý luật & tư tưởng Phật giáo 

Cao Huy Thuần
(Trung tâm Văn hóa Khuông Việt xuất bản)
154 trangTại Mỹ, xin lên lạc với: 
HOANG NGUYEN
18030 BROOKHURST ST. PMB 350
FOUNTAIN VALLEY
CA 92708
Giá 12 Dollars ( + 3 dollars  cước phí, nếu ngoài Mỹ)
Tại Pháp, xin lên lạc với: 
Mme  NGUYEN 
3 rue des Roux ,  94240 L'Hay Les Roses
Giá 75 F ( + 15 F cước phí gửi từ Mỹ )
Ngân phiếu (chèque) xin đề A.D.B.E.E.

e-mail :         forkhuongviet@yahoo.com

  [ Trở Về ]