[ Trở về ]

Bồ Tát

( nguoicusi@yahoo.fr )

(đọc thêm)

Bồ Đề Tâm - HT Thích Trí Quảng
Bồ Tát Đạo - HT Thích Trí Quảng
Lý tưởng của Bồ-Tát hay Bồ-Tát Đạo - Hòa Thượng Narada
Bồ Tát hay Thinh Văn - Nguyễn Tối Thiện
Bồ Tát -Thích Chơn Thiện

Từ AvalokitesvaraĐến Quán Thế Âm Bồ Tát / GS Tiến Sĩ CHUN-FANG YU, Tâm Hà Lê Công Đa chuyển ngư
Bồ Tát Địa Tạng ,Vị Bồ Tát Bảo vệ trẻ emtrong Truyền Thống Phật Giáo Nhật Bản //Tâm Hà Lê Công Đa
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ / Tâm Hà Lê Công Đa
[ Trang trước ] / [ Trang sau ]

[ Trở về ]